Ο Φ. Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος Eurobank, στην Εξεταστική της Βουλής για τα ΜΜΕ (5/7/16)

Ο Φωκίων Καραβίας, Διευθύνων Σύμβουλος της Eurobank, στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής των Ελλήνων για τη διερεύνηση της νομιμότητας της δανειοδότησης των πολιτικών κομμάτων καθώς των ιδιοκτητριών εταιρειών Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης από τα τραπεζικά ιδρύματα της χώρας (5/7/2016)

Σχόλια